KONTIGENT for 2020/2021

125 kr. årligt for personligt medlemskab.

175 kr. årligt for familiemedlemskab.

Kontingentfornyelse fra september og et år frem

Entre ved alle inspirationsaftener er, hvis ikke der står andet:

Medlemmer      45,00 kr.

Gæster             70,00 kr.


Adresseændring eller nyt medlem skal ske til

 

?????