KONTIGENT for 2016

100 kr. årligt. for personligt medlemskab.

125 kr. årligt for familiemedlemskab.

Kontingentfornyelse hver 1. marts.

Entre ved alle inspirationsaftener er, hvis ikke der står andet:

Medlemmer      45,00 kr.

Gæster             70,00 kr.


Adresseændring eller nyt medlem skal ske til

Lene Kjeldsen mobil: 3080 4456 eller

E-mail: frubendixkjeldsen@gmail.com