Nyt fra Kreativ Fritid

Kære medlem af Kreativ fritid ved Haderslev Husflid.

I foråret nåede vi lige at afholde vores forårsudstilling, inden DK lukkede ned for Corona.

Og alle arrangementer blev aflyst. Også generalforsamlingen i april.

I september kunne vi så, så småt starte med inspirationsaftner igen -og nye bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt sidste år til generalforsamling.

Jeg ville i programmet, som skulle sendes du, oplyse om covid 19 regler.

Så vi (Ebbe og jeg) kontaktede FORA (En organisation, vi er forsikret hos, og er over husflidsforeningerne) om hvordan vi skulle forholde os.

For at det skulle være helt korrekt, gav hun os tlf.nr. på en af de politifolk som svarer på alle covid 19 spørgsmål på nettet. Ham fik vi en fornuftig snak med. Og, ja der er mange forskellige regler og anbefalinger Forskellige om man har restaurant, aftenskole, foreninger eller butik.

Derfor ville vi også gerne være sikker på at vi gjorde det rigtige.

Og det er dem vi har holdt os til. Men Mai Britt Pia og Eva mente ikke det samme som politiet og formulerede det brev i fik med ud, sammen med programmet.

Det første arrangement vi havde, var med Rima Gaysite, og handlede om urter som medicin. Hun havde lavet forskellige urteteer, bagt urtebrød og lavet urtepesto. Hverken Mai Britt, Pia eller Eva deltog i arrangementet. Og har heller ikke talt med os efterfølgende.

Der var god afstand, så man ikke skulle sidde tæt. Der var håndsprit, Håndvask m. vaskeklude, så ingen skulle tørre sig i det samme. Der var engangshandsker, man kunne bruge når man hældte op af en termokande. Og jeg bad Rima skære brødet ud, så de kun rørte ved det de spiste.

Alle der deltog i arrangementet, kan bevidne at alt -og mere til blev overholdt.

Trods det, skrev Mai Britt et brev ud til nogen af medlemmerne, at vi ikke overholdt covid 19 anbefalingerne. Da ikke alle har modtaget det, sender jeg det med her.

Endvidere skriver Mai Britt, at de af samme grund går ud af bestyrelsen.

Det er jo deres valg.

Men hun skriver også at foreningen ikke kan afholde flere arrangementer inden generalforsamlingen. Og mener ikke formanden kan tage imod betaling. Det er ikke rigtigt.

Jeg medsender derfor et vedhæftet brev fra FORA med spørgsmål og svar.

Ebbe er Formand og har også adgang til bankens konto.

Som Malene fra FORA sagde: Var det en aftenskole med mange hold, kunne man jo ikke bare lukke alle hold, fordi 2 går ud af bestyrelsen. Så tager skolelederen over. Og i vores tilfælde formanden.

Det er lidt træls at skulle belemre jer med alt denne læsning. Men desværre nødvendig, for at kunne forklare hvad der er sket. Og de mange spørgsmål, jeg har fået omkring det brev Mai Britt har sendt ud.

Mange medlemmer turde ikke betale kontingent inden de var sikre på at foreningen kunne køre videre.

Men nu er der mange der har betalt kontingent. Og vi har også fået en del nye medlemmer.

Det ser ud til vi også kan få en ny bestyrelse op at stå. Så det er jo dejligt.

Så vores gode gamle forening kan køre videre.

Så er det jo lige hvornår vi kan holde generalforsamling. Vi havde fået lokale og dirigent fra FORA den 18. november. Men det er vi jo nødt til at flytte igen, da der er kommet nye restrektioner.

Så nu er det blevet til den 7. december kl. 19.00 på Bispen (Over gården)

 

Pas på dig selv og hinanden.

 

Genralforsamling

Mandag den 7. december kl. 19.00 – 21.30 på Bispen Lokalet over gården.

Vil du have indflydelse på din forening?

Har du ønsker om bestemte ting der skal foregå i foreningen? Vil du være med til, at vælge den bestyrelse der tilrettelægger programmet?

Så mød op til generalforsamlingen eller send os nogle forslag.

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Velkomst: Valg af ordstyrer og referent. 

  2. Beretning v. formanden. 

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4. Nye love for foreningen.

  5. Indkomne forslag fra medlemmer.

  6. Drøftelse af foreningens arbejde det kommende år.

  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

a. Valg af 2 suppleanter.

  e. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  8. Fastsættelse af kontingent

9. Evt.

Ad pkt. 5 Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. 

Husflidsforeningen byder på et mindre traktement. 

På grund af Covid 19 restrektioner om begrænset antal er vi nød til, at bede om tilmelding til generalforsamlingen.

Kom og støt op om din forening. Tak.