Generalforsamling

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00

Vil du have indflydelse på din forening?

Har du ønsker om bestemte ting til inspirations aftnerne?

Vil du være med til at vælge den bestyrelse der tilrettelægger programmet?

Så mød op til generalforsamlingen eller send os nogle forslag.