KREATIV messe

For kunst – håndværk og livsstil

Lørdag den 12. marts kl. 10-17 og

Søndag den 13. marts kl. 10-16.

 

Den årlige forårsudstilling har fået nyt navn, Men er stadig en salgsudstilling. Der er cafe og tombola.  Mange stande er allerede udlejet.

Men har du ikke fået dig tilmeldt så ring til Tina Bonde 40 98 56 50.

Det må meget gerne være en arbejdende stand, så man kan se hvordan tingene bliver fremstillet.

En stand koster 275 kr. + et par gevinster til tombolaen, incl. Frokost og

morgenmad søndag morgen.

Forårsdekorationer ved Vibeke Eskildsen

Onsdag den 16. marts kl. 19.00

På Fjelstrupvej 35, 6100 Haderslev.

Vibeke vil vise flere forskellige ting som du kan lave.

FORÅRSDEKORATION

Mat. løgplanter, skål, hønsetråd, vagtelæg, evt. små fugle, snor, jord, lidt hø. 

Mos æg: Mat. skovmos, hornvioler, snor/bånd til at binde om som pynt

Påske/Forårshjerte: Mat. Mos, evt. et lille fuglehus, sølvmos, små fugle, grene, meget hængebirk, fjer mm.
 

DØRKRANS

Mat.  Hønsetråd, mos, vagtelæg, evt. små fugle, forårsløg, jord, forårs grene

Andet i skal medbringe: Limpistol, grensaks, urtekniv, vindseltråd, myrtetråd.

 

KAN KØBES HOS Vibeke:Store smedejernshjerter med fod(sten) 110kr, hønsetråd, vagtelæg, fugle, små fuglehuse og stikløg.

Husk tilmelding til Tina på mobilen 4098 5650.

 

Generalforsamling

Torsdag den 31. marts kl. 19.00

på Bispen.

 

Vil du have indflydelse på din forening? Har du ønsker om bestemte ting der skal foregå i foreningen? Vil du være med til at vælge den bestyrelse der tilrettelægger programmet?

Så mød op til generalforsamlingen eller send os nogle forslag.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Velkomst: Valg af ordstyrer og referent.

 2. Beretning v. formanden.

 3. Aflæggelse af revideret regnskab.

 4. Drøftelse af foreningens arbejde det kommende år.

 5. Indkomne forslag.

  a. Nyt navn til foreningen.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  a. Valg af næstformand (modtager genvalg)

  b. Valg p.r. (modtager genvalg)

  c. Valg af sekretær.

  d. Valg af suppleanter.

    e. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 7. Evt.

Ad pkt. 5 Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

 

Husflidsforeningen byder på et mindre traktement.

For at vi har mad nok, ville det være dejligt om du tilmeldte dig.

 

Kom og støt op om din forening. Tak.